ESAn suunta

ESAn suunta on Mediatalo ESAn strategia, joka kertoo miten Mediatalo ESAn toimintaa kehitetään kokonaisuutena vastaamaan kuluttajien muuttuviin mediankäyttötarpeisiin ja tuottamaan aitoa lisäarvoa asiakkaille. ESAn suunta keskittyy kolmeen eri teemaan: asiakas keskiössä, yhdessä tekeminen Yksi ESAn mukaisesti sekä rohkeus ja innostuminen. Asiakkaiden nostaminen keskiöön tarkoittaa toiminnan kehittämistä asiakasohjautuvaksi, asioimisen ja ostamisen helppouden, käyttäjä- ja asiakaskokemuksen jatkuvaa kehittämistä.

Mediatalo ESAn strategiaan liittyvää kehitystyötä toteutetaan kahtena sisäisenä hankkeena: Liiketoiminnan kasvattaminen ja Yksi ESA. Hankkeet on jaettu useampaan strategiseen projektiin.

Liiketoiminnan kasvattaminen -hankkeen tavoitteena on luoda liiketoimintaa, joka mahdollistaa ESAn kasvun. Hankkeen tähtäimenä on laajentaa Mediatalo ESAn palvelutarjoamaa. Taustalla on kuluttajakäyttäytymisen muutos digitaalisten vaihtoehtojen lisääntyessä ja yritysten markkinointi- ja viestintätarpeiden muutokset.

Yksi ESA -hankkeella kehitetään Mediatalo ESAn liiketoimintaa, ratkaisukeskeisyyttä ja johtamista. Yksi ESA vastaa siihen, miten Mediatalo ESAn toiminnot organisoidaan vastaamaan nykyistä toimintaa siten, että se mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoimintojen tehokkaan kehityksen. Hankkeella tähdätään ennen kaikkea asiakkuuslähtöiseen yhdessä tekemiseen yli yksikkörajojen.